Tuyển Tình Nguyện Viên

Thành viên mạng lưới hỗ trợ người nước ngoài Tokushima

Rất nhiều cư dân Tokushima đã đăng ký là "Thành viên mạng lưới hỗ trợ người nước ngoài Tokushima" và đã thực hiện các hỗ trợ tự nguyện cho người nước ngoài trong tỉnh. Khi tham gia vào các hoạt động tình nguyện này cũng có nghĩa là Quý vị đang thúc đẩy quá trình hiện thực hóa tỉnh thành đa văn hóa, trao đổi và thông hiểu quốc tế tại tỉnh nhà.

Vào đường dẫn này để có thêm thông tin (chỉ có tiếng Nhật)

 

Thành viên mạng lưới người nước ngoài AWA

Mạng lưới người nước ngoài AWA hướng đến việc tăng cường mối quan hệ giữa các cư dân nước ngoài, bao gồm cả giáo viên ngoại ngữ, du học sinh, những người nước ngoài đã và đang sống tại Tokushima.

Vào đường dẫn này để có thêm thông tin.