Thông tin mới / Thông tin về trung tâm

Dịch vụ hỗ trợ / Thông tin, tư vấn qua điện thoại

Chúng tôi cung cấp thông tin hỗ trợ sinh hoạt thường nhật cho cư dân nước ngoài và thông tin các điểm tham quan cho khách du lịch quốc tế.
Hãy liên hệ với chúng tôi!

Vào đường dẫn này để có thông tin cụ thể

 

Lớp học tiếng Nhật

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các lớp tiếng Nhật dành cho cư dân nước ngoài đang sống tại tỉnh Tokushima. Chúng tôi cũng có phòng giữ trẻ dành cho những người đến học và mang theo con nhỏ.

Vào đường dẫn này để có thông tin cụ thể

 

Truy cập mạng

Quý vị có thể truy cập mạng tại trung tâm

Vào đường dẫn này để có thông tin cụ thể