Các tổ chức công cộng trong tỉnh

Chính quyền tỉnh Tokushima

 

<Chính quyền địa phương ở Tokushima>
Thành phố Tokushima
Thành phố Naruto
Thành phố Komatsushima
Thành phố Anan
Thành phố Yoshinogawa
Thành phố Awa
Thành phố Mima
Thành phố Miyoshi
Thị trấn Katsuura
Thị trấn Kamikatsu
Làng Sanagochi
Thị trấn Ishii
Thị trấn Kamiyama
Thị trấn Naka
Thị trấn Mugi
Thị trấn Minami
Thị trấn Kaiyo
Thị trấn Matsushige
Thị trấn Kitajima
Thị trấn Aizumi
Thị trấn Itano
Thị trấn Kamiita
Thị trấn Tsurugi
Thị trấn Higashimiyoshi

 

<Di trú>
Sở Di Trú Nhật Bản, Cục quản lý xuất nhập cảnh khu vực Takamatsu, Văn phòng chi nhánh cảng Komatsushima

 

<Phòng tránh thiên tai & Quản lý nguy cơ>
ANSHIN Tokushima (Thông tin quản lý nguy cơ và phòng tránh thiên tai của tỉnh Tokushima)
Trung tâm phòng tránh thiên tai tỉnh Tokushima

 

<Lao động & Việc làm>
Sở Lao động khu vực Tokushima
Mạng lưới tư vấn lao động Tokushima
NAVI VIỆC LÀM Tokushima

 

<Nhân quyền, Trẻ em & Phụ nữ>
Phòng Pháp chế khu vực Tokushima, Phòng Nhân quyền
Aiport Tokushima (Trung tâm hướng dẫn và thúc đẩy thực thi nhân quyền tỉnh Tokushima)
Tokiwa Plaza (Trung tâm giao lưu bình đẳng giới của tỉnh Tokushima - Flair Tokushima)
Trung tâm hỗ trợ chăm sóc trẻ em toàn diện tỉnh Tokushima MIRAI

 

<Dịch vụ y tế>
Y tế Tokushima

 

Các tổ chức có liên quan

Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)
Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO)
Hội đồng hỗ trợ chính quyền địa phương về quan hệ quốc tế (CLAIR)
Trung tâm hỗ trợ pháp lý Nhật Bản

 

Bộ Ngoại giao và Cơ quan Ngoại giao

Bộ Ngoại giao Nhật Bản
Trang điện tử về an toàn ở nước ngoài
Đại sứ quán, Lãnh sự quán Nhật Bản, các cơ quan thường trực ở nước ngoài
Danh sách các Đại sứ quán, Lãnh sự quán và Tổ chức Quốc tế tại Nhật Bản

 

Các hiệp hội liên quan quốc tế trong tỉnh

Mạng lưới tiếng Nhật JTM Tokushima
Hợp tác quốc tế Tokushima (TICO)
Liên minh Francaise de Tokushima
Ở Kamiyama

* Danh sách các nhóm trao đổi quốc tế tại Tokushima

 

Các hiệp hội giao lưu quốc tế địa phương được công nhận trong khu vực Chugoku & Shikoku

Hội giao dịch quốc tế tỉnh Tottori
Tổ chức trao đổi quốc tế tỉnh Okayama
Trung tâm quốc tế Shimane
Trung tâm quốc tế Hiroshima
Hiệp hội giao lưu quốc tế Yamaguchi
Trung tâm giao lưu quốc tế Kagawa
Hiệp hội quốc tế tỉnh Ehime
Hiệp hội quốc tế Kochi
Tổ chức văn hóa hòa bình Hiroshima

 

Các hiệp hội giao lưu quốc tế địa phương được công nhận khác

Hiệp hội Du lịch, Hội nghị và Quốc tế Sendai (SenTIA)

 

Thông tin du lịch

Tổ chức du lịch quốc gia Nhật Bản (JNTO)
Du lịch Shikoku (Tổ chức xúc tiến du lịch tại Shikoku)
Cục du lịch Kansai

 

Thông tin du học

DU HỌC NHẬT BẢN

 

Thông tin ngày làm việc

Hiệp hội thiết kế ngày làm việc tại Nhật Bản