Giờ mở cửa

10 giờ sáng đến 6 giờ tối mỗi ngày từ thứ hai đến chủ nhật (ngoại trừ nghỉ lễ ngày cuối năm đầu năm)

 

Địa chỉ

Lầu 6, tòa nhà Clement Plaza, 1-61 Terashima Honcho Nishi, thành phố Tokushima, 770-0831
ĐT: 088-656-3303 FAX: 088-652-0616
Email: topia@topia.ne.jp