Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Tỉnh Tokushima (TOPIA) mong muốn xây dựng nên một Tokushima rộng mở ra thế giới. TOPIA thu thập các thông tin liên quan đến giao lưu, trao đổi quốc tế để Quý vị sử dụng. Chúng tôi thực hiện hỗ trợ cho các hoạt động giao lưu quốc tế và địa phương, cung cấp phòng ốc cho các buổi thuyết trình, hoạt động văn hóa,v.v...

Các hoạt động chủ yếu:

1. Xúc tiến các hoạt động giao lưu quốc tế

* Thuyết trình về giao lưu quốc tế

* Hội nghị tìm hiểu về văn hóa các nước

* Hội thảo tiếng Anh mùa hè cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

* Hoạt động giao lưu thông qua Awa Odori


2. Trung tâm thông tin

* Ấn phẩm Awa Life và Awa Seikatsu (bản tiếng Anh và tiếng Trung Quốc)

* Ấn phẩm của TOPIA (bản tiếng Nhật)

* Vận hành Trung Tâm Đối Sách Quốc Tế Tokushima

* Xây dựng trang điện tử TOPIA


3. Liên kết với các hiệp hội quốc tế khác

* Hỗ trợ các hiệp hội quốc tế khác

* Tập họp các tình nguyện viên

* Tổ chức thi hùng biện cho người nước ngoài

* Tổ chức các lớp học tiếng Nhật cho người nước ngoài

* Tổ chức du lịch, tham quan văn hóa Nhật dành cho người nước ngoài

* Cung cấp nơi ở cho thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài thuộc tỉnh; thực tập sinh hợp tác, giao lưu; học sinh nước ngoài


4. Thúc đẩy hợp tác quốc tế

* Kết nối các hiệp hội dành cho cư dân nước ngoài tại tỉnh Tokushima

* Chương trình tình nguyện viên hợp tác quốc tế Nhật Bản

* Chương trình hỗ trợ người di cư

* Chương trình hỗ trợ nông dân di cư


5. Các hoạt động khác

* Tư vấn cho cư dân nước ngoài

* Hoạt động giao lưu quốc tế với Bra-xin

* Chương trình JET

* Chương trình hỗ trợ người cao tuổi quay về Tokushima

* Chương trình hợp tác, trao đổi thực tập sinh

* Học bổng do chính phủ tỉnh cấp cho học sinh nước ngoài

* Hỗ trợ những việc liên quan đến hộ chiếu

* Cung cấp thông tin du lịch cho du khách nước ngoài