LỚP HỌC TIẾNG NHẬT KỲ 1 NĂM 2020

公開日 2020.06.01

更新日 2020.06.01

Các lớp học tiếng Nhật sẽ được mở lại vào ngày 19 tháng5.

Để tránh lây lan dịch bệnh Corona, mọi người cần chú ý khi đến học và trong khi học:
➀ Mang khẩu trang ➁ Rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn
➂ Mở cửa phòng học để thông thoáng khí ➃ Giữ khoảng cách cần thiết khi ngồi học

 

Kể từ tháng 6, phòng giữ trẻ cho phụ huynh đến học tiếng Nhật sẽ được mở cửa lại song song với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh dịch bệnh corona.

Những người có nhu cầu xin hãy đăng ký qua điện thoại hoặc email.

Đối với những người không đăng ký trước mà đến TOPIA trực tiếp vào ngày cần gửi trẻ, có thể sẽ không thể sử dụng dịch vụ.