Về việc tiêm vắcxin ngừa bệnh Corona chủng mới

公開日 2021.07.30

更新日 2021.07.30

Về việc tiêm vắcxin ngừa bệnh Corona chủng mới

Bấm vào đường dẫn dưới đây để biết cách điền phiếu ↓

 

外国語の新型コロナワクチンの予診票等|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

Phiếu câu hỏi đa ngôn ngữ liên quan chích ngừa Corona – Bộ Lao Động

 

Bấm vào đường dẫn dưới đây để liên hệ các trung tâm tư vấn địa phương ↓

 

市町村の問い合わせ窓口[PDF:560KB]

Trung tâm tư vấn địa phương