NGÀY HỘI GIAO LƯU TSUNAGARI LẦN THỨ 28 - TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH

公開日 2024.02.04

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 9 tháng 3 năm 2024, từ 14:00 đến 15:00

Địa điểm: Tokushimashi Showa Community Center, tầng 2, phòng kiểu Nhật (Washitsu)

Người diễn thuyết: OKEICHAN

Phí tham gia: Miễn phí

Số người tham gia: 20 người (cần đăng kí trước)

Cách đăng kí: Xin vui lòng liên hệ đăng kí qua số điện thoại hoặc email in trên tờ rơi, hoặc điền mẫu FORMS đăng kí qua mã QR bên dưới tờ rơi.

NGÀY HỘI GIAO LƯU TSUNAGARI LẦN THỨ 28 - TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH [PDF:1.69MB]