LỚP HỌC VỀ LUẬT LAO ĐỘNG TẠI NHẬT BẢN

公開日 2023.11.29

Hãy cùng học những quy tắc lao động tại Nhật Bản một cách dễ hiểu để có thể làm việc thoải mái, vui vẻ.

 

Ngày tổ chức: thứ 4 ngày 24 tháng 1 năm 2024

Thời gian: 18:30~ 20:30

Địa điểm : Tổ chức kết hợp cả 2 hình thức: Trực tiếp và Online

                 * Trực tiếp: địa chỉ: わーくぴあ徳島 Tại phòng họp số 2

                            (Tokushima-shi Shōwa-chō 3-chōme 35-1)

                 * Học online (Học qua Zoom)

 

Số người tham gia :12 người

Phí tham gia : Miễn phí

 

 

 

LỚP HỌC VỀ LUẬT LAO ĐỘNG TẠI NHẬT BẢN[PDF:693KB]