ĐẠI HỘI MARATHON TOKUSHIMA 2024

公開日 2023.11.17

Đại hội Marathon Tokushima 2024

Dự kiến tổ chức vào ngày 24/3/2024 (Chủ Nhật)

Hạn đăng ký tham gia đến ngày 11/12/2023 (Thứ Hai)

Cần đăng ký trước qua trang Web.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin hãy xem tờ rơi bên dưới hoặc trang web chính thức.

Link (các ngôn ngữ hỗ trợ: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung) : https://www.tokushima-marathon.jp/overseas/