BUỔI BIỂU DIỄN KỈ NIỆM 10 NĂM ĐĂNG KÝ DI SẢN TƯƠNG LAI UNESCO HEISEIZA

公開日 2023.11.08

Buổi biểu diễn kịch rối Awa Ningyo Joruri Heiseiza 

Thời gian: Chủ Nhật, ngày 26 tháng 11 từ 12:45 đến 15:30

Địa điểm:  Awa Jurobe Yashiki tỉnh Tokushima (184 Miyajima Motoura, Kawauchi-cho, Tokushima-shi, Tokushima)

Phí tham gia: Người lớn: 410 yên/người

                     Học sinh cấp 3 & sinh viên đại học: 310 yên/người

                     Học sinh trung học và tiểu học: 200 yên/ người