THÔNG BÁO VỀ THỜI HẠN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHUYẾN THAM QUAN, HỌC HỎI TẠI TRUNG TÂM PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

公開日 2023.09.01

 Chúng tôi xin ngừng nhận đăng ký tham gia chuyến tham quan, học hỏi tại trung tâm phòng chống thiên tai.

Trân trọng cảm ơn mọi người đã đăng kí tham gia ứng tuyển!