BUỔI TƯ VẤN VÀ PHÂN PHÁT LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM THÁNG 9 TẠI TOPIA

公開日 2023.09.01

Cách đăng ký:

Cách 1: Nhập thông tin vào biểu mẫu trong đường link dưới đây

             Google form: https://x.gd/bq5WL

Cách 2: Quét mã QR dưới đây để mở biểu mẫu đăng ký rồi nhập thông tin.

             

Cách 3: Liên hệ số điện thoại bên dưới để đăng ký.

             TEL:088-656-3303

 

BUỔI TƯ VẤN VÀ PHÂN PHÁT THỰC PHẨM THÁNG 9 TẠI TOPIA[PDF:391KB]