CÓ PHÁT BÁNH Ở TOPIA!

公開日 2023.07.05

Số lượng 100 cái. ※Mỗi người 1 cái. Sẽ kết thúc nếu phát hết.

Không cần đặt hẹn trước.

Những ai có nhu cầu xin hãy đến lấy bánh vào thời gian sau:

  • Thứ Hai, ngày 10 tháng 7 từ 16 giờ đến 18 giờ
  • Thứ Ba, ngày 11 tháng 7 từ 10 giờ đến 18 giờ

Địa điểm: Hiệp Hội Giao Lưu Quốc Tế Tỉnh Tokushima – TOPIA

               (Tokushimashi Terashimahoncho 1-61 Clement Plaza tầng 6)

 

Hoạt động của tỉnh Tokushima – HỖ TRỢ NGƯỜI ĐANG GẶP KHÓ KHĂN “CUNG CẤP THỰC PHẨM MIỄN PHÍ”