THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÃ ĐỦ NGƯỜI ĐĂNG KÍ THAM GIA NHÓM MÚA ARASOWA 2023

公開日 2023.06.27

Chúng tôi đã tiếp nhận đủ số lượng 40  người đăng kí tham gia nhóm múa ARASOWA 2023

Tuyển dụng kết thúc vào sáng ngày 27 tháng 6 năm 2023.

Trân trọng cảm ơn mọi người đã đăng kí tham gia ứng tuyển!