TƯ VẤN LAO ĐỘNG!

公開日 2023.06.05

Buổi tư vấn lao động ở gần ga Tokushima.   

Hãy trao đổi về những vấn đề khó khăn trong công việc như “bị thôi việc”, “không được trả lương”, “bị bắt nạt”, “nội dung công việc hoặc thay đổi công ty”. 

1.  Thời gian: Chủ Nhật, ngày 23 tháng 7 năm 2023

                     Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút (tiếp nhận yêu cầu đến 16 giờ)

2.  Địa điểm: Civic Center  Lầu 4  (nằm trong tòa nhà Amico)

3.  Người tư vấn: Thành viên Ủy ban Lao động tỉnh Tokushima

4.  Phí tư vấn: Miễn phí

5.  Cách đăng kí: Ưu tiên tư vấn trước cho những người đã đặt hẹn trước

          Thời gian nhận đặt hẹn trước đến 3 giờ chiều ngày 21 tháng 7 (Thứ 6)

          Thời gian tư vấn: 1 người trong vòng 60 phút

          Có thể đặt hẹn trước bằng mã QR, e-mail, fax hoặc gọi điện trực tiếp. 

          Số điện thoại: 088-621-2889

          Địa chỉ e-mail: roudouiinkai@pref.tokushima.jp

6. Những thông tin khác: Tại Ủy ban Lao động tỉnh Tokushima, vẫn đang tiếp nhận tư vấn nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn giữa người lao động và người thuê lao động.

Có thể đặt lịch hẹn qua mạng bằng cách quét mã QR dưới đây bằng điện thoại!

 

 

Tờ rơi bằng tiếng Nhật:

TỜ RƠI BUỔI TƯ VẤN LAO ĐỘNG CỦA ỦY BAN LAO ĐỘNG TỈNH TOKUSHIMA[PDF:310KB]