”Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật tỉnh Tokushima dành cho người ngoại quốc năm 2021” đang phát sóng trên mạng.