Về việc tạm ngưng lớp học tiếng Nhật tại TOPIA

公開日 2021.08.20

更新日 2021.08.20

Về việc tạm ngưng lớp học tiếng Nhật tại TOPIA

 

Để phòng tránh việc lây lan bệnh liên quan đến virut Corona chủng mới, kể từ ngày 21 tháng 8, các lớp học tiếng Nhật sẽ được tạm nghỉ.

(Các lớp học của học kỳ kế tiếp dự tính sẽ được mở vào khoảng cuối tháng 9, tuy nhiên, tùy theo tình hình dịch bệnh kế hoạch có thể thay đổi)