CÁC ỨNG DỤNG HỮU ÍCH GIÚP ỨNG PHÓ KHI GẶP THIÊN TAI NHƯ BÃO, ĐỘNG ĐẤT

公開日 2020.10.08

更新日 2020.10.08

CÁC ỨNG DỤNG HỮU ÍCH GIÚP ỨNG PHÓ KHI GẶP THIÊN TAI NHƯ BÃO, ĐỘNG ĐẤT

Safety tips(Ứng dụng)

https://www.rcsc.co.jp/safety-tips-en

Ở Nhật Bản, khi có nguy hiểm như khi xảy ra thiên tai (khi mưa lớn, khi bão đến, khi xảy ra động đất, khi sóng thần đến v.v.) v.v., thì được thông báo qua điện thoại di động.

Các ngôn ngữ đối ứng : Có thể đối ứng bằng 14 ngôn ngữ gồm tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc (chữ Giản thể, chữ Phồn thể), tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog, tiếng Nepal, tiếng Khmer, tiếng Miến Điện, tiếng Mông Cổ (15 ngôn ngữ)

NHK WORLD-JAPAN(Ứng dụng)

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/app/

Nếu bạn tải những ứng dụng này xuống điện thoại di động, bạn có thể xem được tin tức và những chương trình của đài NHK-WORLD JAPAN bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Các ngôn ngữ đối ứng : Có thể đối ứng bằng 17 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Ả Rập, tiếng Urdu, tiếng Swahili, tiếng Miến Điện, tiếng Hindi, tiếng Pháp, tiếng Ba Tư, tiếng Bengali, tiếng Nga

Japan Safe Travel(Twitter)

https://twitter.com/japansafetravel

Khi có nguy hiểm như khi xảy ra thiên tai (khi mưa lớn, khi bão đến, khi xảy ra động đất, khi sóng thần đến v.v.) v.v., có thể xem những thông tin như thông tin về việc các phương tiện giao thông như xe điện v.v. ngừng chạy v.v.

Các ngôn ngữ đối ứng : Chỉ có thể đối ứng bằng tiếng Anh

Japan Official Travel(Ứng dụng)

https://www.jnto.go.jp/smartapp/eng/about.html

Khi có nguy hiểm như khi xảy ra thiên tai (khi mưa lớn, khi bão đến, khi xảy ra động đất, khi sóng thần đến v.v.) v.v., có thể xem những thông tin như thông tin về việc các phương tiện giao thông như xe điện v.v. ngừng chạy v.v.

Các ngôn ngữ đối ứng : Có thể đối ứng bằng 3 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Trung Quốc (chữ Giản thể, chữ Phồn thể), tiếng Hàn Quốc (4 ngôn ngữ)

 


06_vietonamese[PDF:2.11MB]