Nuôi Con Trong Môi Trường Đa Văn Hóa

公開日 2020.01.14

更新日 2020.01.14

Tập sách này được xuất bản bởi chính quyền tỉnh Tokushima và TOPIA nhằm hỗ trợ cho tất cả người nước ngoài tại tỉnh Tokushima thông qua 3 ngôn ngữ được in ấn là tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh. Tập sách sẽ cung cấp thông tin cho người đọc của suốt quá trình sinh con và nuôi con, từ mang thai cho đến thời kỳ thơ ấu của trẻ.

 

Thông tin trong tập sách là thời điểm tháng 3 năm 2011, rất có thể có những điều đã thay đổi, xin hãy xác nhận lại.

 

Tải thông tin: kosodate[PDF:8.68MB]