COVID-19 SẼ ĐƯỢC PHÂN LOẠI XUỐNG NHÓM 5 TỪ NGÀY 8/5

公開日 2023.05.06

Từ ngày 8 tháng 5 năm 2023, dịch bệnh COVID-19 sẽ được phân loại xuống nhóm bệnh truyền nhiễm mức độ 5, cùng cấp bệnh truyền nhiễm với cúm mùa.

Sau khi phân loại lại, sẽ có những thay đổi trong các biện pháp ứng phó dịch bệnh COVID-19 như các chi phí chữa trị và xét nghiệm vốn được miễn phí trước đây do công quỹ chi trả, về nguyên tắc sẽ thay đổi thành người bệnh tự chi trả.

Thông chi tiết xem tại 【新型コロナウイルス感染症】5類移行後の対応について|徳島県ホームページ (tokushima.lg.jp)