Gửi các đối tượng có nhu cầu làm việc (làm thêm) vì đang gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc sống tại Nhật do không thể về nước vì dịch virus Corona.